Strona główna
Polska wersjaEnglish versionUkrainian versionStrona główna

Ochrona zdrowia publicznego w Unii Europejskiej

 

Ta część portalu Zdrowie Publiczne stanowi realizację projektu

Wprowadzenie do UE – studia w zakresie zdrowia publicznego w wymiarze europejskim

(EU Introduction – public health studies in European dimension). 

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską (DG Edukacja i Kultua) w ramach programu Jean Monnet Action - European Module.

 

 

Z dniem 1 pażdziernika 2007 roku rozpoczął sie trzeci rok realizacji projektu "Wprowadzenie do UE- studia w zakresie zdrowia publicznego w wymiarze europejskim". Realizacja niniejszego przedsięwzięcia nastąpi poprzez liczne wykłady i zajęcia dydaktyczne przewidziane na rok akademicki 2007/2008.

 

 

Informacje o projekcie

Informacje o Jean Monnet Action

 

Odpowiedzialność za prezentowane materiały spoczywa na WSIiZ. 


Materiały dla studentów - System prawny i ochrona zdrowia w UE (projekt Jean Monnet European Module)

Podmoduł instytucje i prawo UE

Podstawy prawne funkcjonowania UE

Instytucje UE

System prawny UE

Podmoduł rynek wewnętrzny

Integracja gospodarcza/Swoboda przepływu towarów I

Swoboda przepływu towarów II

Swoboda przepływu usług i swoboda przedsiębiorczości

Swoboda przepływu osób

Swoboda przepływu kapitału


 

ZDROWIE PUBLICZNE W UNII EUROPEJSKIEJ 

 

Wedle prawodawstwa wspólnotowego konieczność świadczenia usług medycznych oraz odpowiedzialność za opiekę zdrowotną spoczywa na państwach członkowskich. Unia Europejska jedynie wspiera ich wysiłki oraz udziela im pomocy w przeprowadzanych akcjach z zakresu zdrowia publicznego. Działania podejmuje tylko wtedy, gdy kraj sam nie może sobie poradzić z pojawiającymi się problemami takimi jak np. epidemie, skażenie środowiska itp. (taka polityka zgodna jest z zasadą subsydiarności i proporcjonalności).

W Traktatach znajduje się około 30 artykułów poruszających kwestię zdrowia publicznego. Najważniejszy jest art. 152 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Tytuł XIII Zdrowie Publiczne), który stanowi, iż "wszelkie opracowywane i wdrażane programy polityczne oraz działania Wspólnoty powinny mieć na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia", poprawę stanu zdrowia publicznego, zapobieganie chorobom oraz likwidowanie źródeł zagrożeń dla ludzkiego zdrowia.

 

Koordynacją spraw dotyczących zdrowia (na poziomie UE) zajmuje się Dyrekcja Zdrowia i Ochrony Konsumenta. Składa się ona z siedmiu komórek organizacyjnych:

 • Sprawy ogólne,
 • Sprawy konsumentów,
 • Opinie naukowe,
 • Bezpieczeństwo żywności – produkcja i dystrybucja,
 • Bezpieczeństwo żywności – rośliny i zwierzęta,
 • Biuro żywności i weterynarii,
 • Zdrowie Publiczne:
  • analiza polityki i rozwoju, sprawy międzynarodowe,
  • Nowotwory, zależności lekowe, choroby związane z zanieczyszczeniem środowiska,
  • Promocja zdrowia, monitorowanie zdrowia, zapobieganie wypadkom,
  • Choroby zakaźne, rzadkie i epidemie.

Funkcję Komisarza ds. Ochrony Zdrowia pełni Markos Kyprianou (Cypr), zaś funkcję Komisarza ds. Ochrony Konsumentów - Meglena Kuneva (Bułgaria).

 

Programy Wspólnotowe w zakresie Zdrowia Publicznego, które funkcjonowały do 31 grudnia 2002 to:

 • program zwalczania AIDS i innych chorób zakaźnych na lata 1996 - 2000, Decyzja nr 647/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 marca 1996 r.
 • program zwalczania nowotworów na lata 1996 - 2000, Decyzja nr 96/646/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 lipca 1996 r.
 • program zwalczania uzależnień lekowych na lata 1996 - 2000, Decyzja nr 102/97/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 16 grudnia 1996 r.
 • program promocji zdrowia na lata 1996 - 2000, Decyzja nr 645/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 marca 1996 r.
 • program monitorowania stanu zdrowia na lata 1997 - 2001, Decyzja nr 1400/97/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 30 czerwca 1997 r.
 • program zwalczania chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiska  na lata1999 - 2001, Decyzja nr 1296/1999/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 kwietnia 1999 r.
 • program zapobiegania wypadkom i urazom na lata 1999 - 2003, Decyzja nr 372/1999/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 8 lutego 1999 r.
 • program dotyczący chorób rzadko występujących na lata 1999 - 2003, Decyzja nr 1295/1999/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 29 kwietnia z 1999 r.     

Do końca 2007 r. realizowany byl Wspólnotowy Program w Dziedzinie Zdrowia Publicznego na lata 2003-2008.

Podstawą prawną dla tego programu jest Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1786/2002 z dnia 23 września 2002 roku, która przyjeła program działań Wspólnoty w obszarze zdrowia publicznego na lata 2003-2008. Realizacja programu rozpoczęła się z dniem 1 stycznia 2003 roku. Zastąpił on poprzednie programy zdrowia publicznego (wymienione wyżej).

Od 1 stycznia 2008 r. realizowany jest nowy program ochrony zdrowia na lata 2008-2013.

Główne cele tego programu to:

 • poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli,
 • promowanie zdrowia, w tym niwelowanie nierówności w ochronie zdrowia,
 • upowszechnianie wiedzy i informacji o ochronie zdrowie.  

Budżet programu wynienie 321 500 000 euro.


Zobacz także:

Podstawy prawne polityki ochrony zdrowia w UE

Jednolity rynek w ochronie zdrowia

Prawo do leczenia w UE

Źródła informacji europejskiej


opublikowano: 19 stycznia 2008 12:42

Strona głównaDrukujPoczątek strony
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
wsiz@wsiz.rzeszow.pl