Strona główna
Polska wersjaEnglish versionUkrainian versionStrona główna

Ochrona zdrowia - prawa konsumenta

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska została objęta systemem ochrony konsumentów i zdrowia.

W państwach o rozwiniętej gospodarce rynkowej "ochrona konsumentów i zdrowia" należy do dziedzin, w których rządy przejawiają dużą aktywność. Celem takiej postawy jest względne równoważenie pozycji konsumenta na rynku wobec zwykle silniejszych od niego przedsiębiorców, poprzez zagwarantowanie pięciu podstawowych praw:

  • prawa do bezpieczeństwa zdrowotnego,
  • prawa do bezpieczeństwa ekonomicznego (ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi),
  • prawa do edukacji i informacji (umożliwiającej podejmowanie racjonalnych decyzji),
  • prawa do dostępu do wymiaru sprawiedliwości (skutecznego dochodzenia roszczeń),
  • prawa do reprezentacji interesów konsumentów.

Przedstawiony katalog nie istniał od początku współpracy między Państwami WE. Kształtował się on przez lata i na pewno - uwzględniając rozwój nowoczesnych technologi i postęp niemal we wszystkich dziedzinach życia - w przyszłości poszerzy on swój zakres.

 

Proces dostosowywania polskiego prawodawstwa do wspólnotowego dorobku prawnego w dziedzinie ochrony konsumentów i zdrowia prowadzi do lepszej ochrony każdego z pięciu wspomnianych podstawowych praw konsumentów.


Przepisy wspólnotowe dotyczące opieki zdrowotnej - w jakich państwach???

 

Przepisy wspólnotowe dotyczące opieki zdrowotnej obowiązują na terytoriach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz na obszarze pozozstałych Państw Członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ważnym jest to, iż w odniesieniu do niektórych Państw Wspólnoty, przepisy dotyczące opieki zdrowotnej obowiązują także na ich terytoriach zamorskich, terytoriach zależnych czy też obszarach autonomicznych (POZOSTAŁE).

 

PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE UE PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EOG POZOSTAŁE

Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wileka Brytania, Włochy

Islandia, Liechtenstein, Norwegia

Baleary, Wyspy Kanaryjskie, Ceuty, Mielili (HISZPANIA); Gujana Francuska, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon, Gwadelupa, Martynika (FRANCJA); Azory, Madeary (PORTUGALIA); Gibraltar (WIELKA BRYTANIA


Gdzie szukać informacji?

Jeżeli ktoś wybiera się za granicę, do któregokolwiek z Państw Członkowskich UE bądź EOG, czy też do jakiegokolwiek obszaru zaleznego od tych państw, warto aby zdobył on więcej informacji dotyczących funkcjonowania jednlitego rynku w zakresie opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Poniżej znajdują się adresy punktów kontaktowych w województwie podkarpackim (oraz link do strony internetowej z adresami punktów w pozostałych województwach), w których takie informacje można uzyskać.

35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8, tel. (17) 860-41-15, 860-41-37, 860-41-66, faks (17) 860-42-28
e-mail: punkt_rzeszow@nfz-rzeszow.pl
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, tel. (13) 420-38-70, faks (13) 420-38-72
e-mail: punkt_krosno@nfz-rzeszow.pl
39-300 Mielec, ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, tel. (17) 583-08-63, faks (17) 583-06-95
e-mail: punkt_mielec@nfz-rzeszow.pl
37-700 Przemyśl, ul. Sportowa 6/111, tel./faks (16) 678-60-19
e-mail: punkt_przemysl@nfz-rzeszow.pl
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38, tel./faks (13) 464-12-15
e-mail: punkt_sanok@nfz-rzeszow.pl
37-450 Stalowa Wola, ul. 1-Sierpnia 12, tel. (15) 842-01-19, faks (15) 844-73-96 wew. 215
e-mail: punkt_stawola@nfz-rzeszow.pl

Adresy punktów informacyjnych w pozostałych województwach.

opublikowano: 14 kwietnia 2006 10:11

Strona głównaDrukujPoczątek strony
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
wsiz@wsiz.rzeszow.pl